Annemieke ondersteunt sinds 1990 mensen en hun organisaties op het gebied van talentontwikkeling, strategievorming en organisatieontwikkeling als adviseur, coach en interim manager.

Als adviseur is Annemieke een actieve partner in het vormgeven van veranderingen. In haar rol als coach richt ze zich op persoonlijke ontwikkeling en bereikt hiermee graag blijvend veranderd gedrag van mensen. Als onafhankelijk interim manager zoekt ze resultaatgericht de balans tussen de mens en organisatie.

Annemieke is tevens verbonden aan Sioo, interuniversitair instituut voor organiseren, veranderen, vernieuwen en leidinggeven. Daar is zij o.a. verantwoordelijk voor de master Advanced Change Methodologies en verzorgt zij open en maatwerk opleidingen voor adviseurs en veranderaars.

Ze heeft een eigen visie op effectief veranderen en adviseren, ze doet er onderzoek naar en publiceert regelmatig artikelen.

Bovendien werkt ze aan een promotieonderzoek.